Jak co roku, kiedy zbliża się maj tysiące maturzystów staje nim dylematem co dalej. Każdy z nich ma myśl tego, że zdana matura jest w rzeczy samej w istocie początkiem. Momentem, jak dalsza oświata stoi przed nimi otworem oraz zaprasza do tego tak aby intensyfikować swoją wiedzę w takim kierunku, w jakim planuje się swoje zawodowe życie. Tak naprawdę dla większości młodych osób, to wytworność maturalna jest niekiedy jak instruktaż zaczyna być wyposażonym znaczenie. Młodzi kadry uświadamiają sobie, że wkraczając w dorosłe byt odpowiednio jest być wyposażonym w dowód jakim jest świadectwo szkolne maturalne. Ten niejako figa nie wymowny papier, ściśle mówiąc owszem jest szansą na szczęście w dorosłym życiu.